TURISM

SYSTEM SOM UNDERLÄTTAR TURISMHANTERINGEN

Vi är expert på turism

Podium System grundades i turismbranschen för att stödja ledande företag för att bana vägen för en ny generation av IT system. Vi har system som sträcker sig från bokning till besättningshantering och avgångstavlor…

Systemoch moduler för turism

Podium System för turism har full integration mellan de olika systemen för att skapa en sammanhållen känsla

PODIUM BOOKING

Få en översikt över turistbokningar, hantera bokningar och deras artiklar enkelt.

PODIUM PLANNING

Hantera och schemalägg personal och turer för att använda tillgängliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

PODIUM CREWWEB

Få en översikt och hantera över din personal med enkel och effektiv design.

PODIUM BOARD

Få en fullständig lista över avgångar med realtidsuppdateringar av detaljerad information, dvs. destinationer, avgångar och mer.